மயோ சாலட் | பன்னீர் - கேபேஜ் ரைஸ் | பாதாம் சிக்கன் கிரேவி | Paleo 15 days challenge | Day 3 | பேலியோ

மயோ சாலட் | பன்னீர் – கேபேஜ் ரைஸ் | பாதாம் சிக்கன் கிரேவி | Paleo 15 days challenge | Day 3 | பேலியோ

4453 #paleo #பேலியோ #diet களி | ஃபிஷ் மசாலா | மயோ சாலட் | பன்னீர் – கேபேஜ் ரைஸ் | பாதாம் சிக்கன் கிரேவி | Paleo day 1 video link: Paleo day video link: Like and Follow us on: Facebook : Twitter : Instagram: Website : source